Luottamusmiehet

Luottamusmies on työntekijöiden tärkein edustaja työpaikalla työsuojeluvaltuutetun rinnalla. Hän edustaa työpaikalla ammattiliitto JHL:ään kuuluvia työntekijöitä ja on apuna, jos jokin asia työsuhteessa on epäselvä ja askarruttaa mieltä.  Hän neuvottelee, sopii, sovittelee ja välittää tietoa työnantajien ja työntekijöiden välillä. Luottamusmiestä voidaan myös kutsua oman alansa ”tietopankiksi”, sillä JHL tarjoaa luottamusmiehille monenlaista koulutusta työelämän koukeroihin.

Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua luottamusmiehen valintaan – tai tulla myös itse valituksi tehtävään

 

Yhteystiedot

Raili Nieminen Pääluottamusmies
p.040 126 2738,
raili.nieminen(at)pohde.fi
Tuija Rahkala Varapääluottamusmies
p.050 308 5545,
tuija.rahkala(at)pohde.fi, Kehitysvammahuolto,
Psykiatria, Oulaskangas
jhl068.jasenasianhoitaja(at)gmail.com
Tanja Haapalehto Välinehuolto
p. 040 128 7662
jhl068(at)outlook.com
Harri Vuoti Tekniikka
p.040 684 8037
harri.vuoti(at)pohde.fi
Hannu Rytivaara Tekniikka vara
p.040 162 4604
hannu.rytivaara(at)pohde.fi
Kristina Ahl Toimistotyöntekijät
p.040 487 8063
Seppo Arvola Pudasjärvi
p. 040 015 2108
seppo.arvola(at)pohde.fi
Annemari Enojärvi Pesula
p.040 184 9137
enojarviannemari(at)gmail.com
Heidi Palsola Pesula vara
p.040 174 3413
averada(at)hotmail.com